Yapısal Karakterizasyon

Malzemelerin saflığı, kristal yapısı, elementer analizi, sıcaklığa bağlı yapısal değişimlerinin incelenmesi

Fiziksel Karakterizasyon

Malzemelerin manyetik, elektriksel ve ısıl özelliklerinin belirlenmesi

Optik Karakterizasyon

Malzemelerin kızıl ötesi ve görünür bölgede geçirgenlik, yansıtma ve soğurma katsayılarının belirlenmesi