Çalışma Alanlarımız

Firmamızın temel çalışma alanı ileri teknoloji sivil ve askeri sistemler ile bu sistemlerde ihtiyaç duyulan yeni nesil nano-malzemelerin tasarlanıp geliştirilerek ticarileştirilmesidir. Bu amaç içerisinde farklı firmalara Ar-Ge desteği ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir. 

Alternatif Su Kaynakları

Yeni nesil su üretim sistemleri tasarımı ve üretimi

Daha fazla bilgi edinin

Temiz Enerji Sistemleri

Hidrojen depolama malzemelerinin ve sistemlerinin tasarımı ve üretimi

Daha fazla bilgi edinin

Yeni Nesil Malzemeler

Günümüz teknolojilerinde ihtiyaç duyulan yeni malzemelerin tasarımı ve üretimi

Daha fazla bilgi edinin

Analiz

Malzemelerin yapısal ve fiziksel karakterizasyonu

Daha fazla bilgi edinin

Malzeme Üretim ve Test Sistemleri

Örnek hazırlama ve ölçüm sistemlerinin tasarımı ve üretimi

Daha fazla bilgi edinin

Ar-Ge Danışmanlık

Firmaların ihtiyaç duyduğu tüm sistemler ve malzemeler için tasarım, mühendislik ve tersine mühendislik desteği

Daha fazla bilgi edinin